Tesla BobiniTesla’nın hayatı boyunca en büyük amacı elektriği kablosuz iletmekti.Bizde bu amaç doğrultusunda tesla bobini hayata geçirdik...


Tesla bobinleri yüksek frekanslı yüksek gerilim üreten hava çekirdekli rezonans trafolarıdır. Tesla, Maxwell’in ışığın matematiksel olarak dalga olduğunu ispatlamasıyla yüksek frekanslı alternatif akım üretmenin mümkün olduğunu görmüştür.Biz teslanın bu tezinden yola çıkarak doğru olup olmadığını araştırdık.Uzun süren ar-ge çalışmaları neticesinde Tesla bobinin doğru odlunu kablosuz elektrik transferinin mümkün olduğunu kanaatine vardık.Ayrıntılı bilgi için bizi arayın.
iletiim